Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12274
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTayfur, Gökmenen_US
dc.contributor.advisorBaba, Alperen_US
dc.contributor.authorŞahin, Yavuzen_US
dc.date.accessioned2022-08-08T08:12:36Z-
dc.date.available2022-08-08T08:12:36Z-
dc.date.issued2022-05en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12274-
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, Izmir, 2022en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 93-98)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractAlthough the science of water management has experienced significant improvements over the past century, many issues still require the attention of the scientific community. Global change, growing population and increasing pressure on existing water supplies have intensified the need for further improvement of water resources management practice. The purpose of this special issue is to present some of the latest research carried out in the area of water resources management under uncertain and changing conditions. Study in this issue highlight recent consuming in this basin covering all the surface & groundwater of the hydrologic cycle. The large demand for drinking, irrigation and industrial water in the region of K. Menderes Basin. The main objective of the study is to emerge capacity of surface and groundwater. Also, notice that decreasing groundwater level in basin. This river basin agricultural dominant has fertile land and range of harvest diversity in all season. In dry periods, Groundwater level has been facing decreases for past 30 years. Every private farm has private wells that were drilled without permission. These cause depletion of groundwater and restraining the usage of groundwater. Another subject is industrial usage of groundwater and increasing population in area. For this purpose, surface artificial recharge methods in conjunction with underground dam construction were investigated in Egri Creek sub-basin. Thus, their contributions to the groundwater levels were investigated with the help of a numerical model.en_US
dc.description.abstractSu yönetimi bilimi geçen yüzyılda önemli gelişmeler yaşamış olsa da, birçok konu hala bilim camiasının dikkatini gerektirmektedir. Küresel değişim, artan nüfus ve mevcut su kaynakları yönetimi uygulamasının daha da iyileştirilmesi ihtiyacını yoğunlaştırdı. Bu özel durumun amacı, belirsiz ve değişen koşullar altında su kaynakları yönetimi alanında yapılan en son araştırmalardan bazılarını sunmaktır. Bu çalışma, hidrolojik döngünün tüm yüzey ve yeraltı suyunu kapsayan bu havzadaki son tüketimi vurgulamaktadır. K. Menderes Havzası’ndaki içme-kullanma, tarımsal sulama ve sanayi suyuna yönelik olan büyük talebi. Çalışmanın temel amacı, yüzey ve yeraltı sularının kapasitesini ortaya çıkarmaktır. Bu nehir havzası tarımsal üretim yoğunluğuna, verimli topraklara ve her mevsimde hasat çeşitliliğine sahiptir. Kurak dönemlerde, yeraltı suyu seviyesi son 30 yılda ciddi bir düşüş yaşamıştır. Her tarımsal üretim yapan çiftliğin izinsiz açılmış kuyuları bulunmaktadır. Bunlar yeraltı suyunun tükenmesine ve yeraltı sularının gelecek dönemlerde kullanılabilmesini kısıtlamaktadır. Diğer bir husus ise yeraltı sularına endüstriyel kullanım ve artan nüfus karşısında olan taleptir. Bu amaçla, yeraltı barajı inşaatı ile birlikte yüzeysel yapay besleme yöntemleri Eğri Dere alt havzasında araştırılmıştır. Böylece sayısal bir modelleme yardımıyla, yeraltı suyu seviyelerine katkıları araştırılmıştır.en_US
dc.format.extentxi, 98 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMenderes basinen_US
dc.subjectReservoir modellingen_US
dc.subjectNumerical modelen_US
dc.subjectGroundwateren_US
dc.subjectArtificial rechargeen_US
dc.titleThree dimensional numerical modelling of recharce: case study: Eğri Creek sub-basin, İzmiren_US
dc.title.alternativeBesleme üç boyutlu sayısal modellemesi: örnek çalışma: Eğri Dere alt-havzası, İzmiren_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.authorid0000-0002-5053-5770en_US
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.affiliationIzmir Institute of Technologyen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10142543.pdfDoctoral Thesis4.76 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

180
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

112
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.