Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12128
Title: Elektronik kaynakların stratejik analizi
Authors: Gürdal, Gültekin
Uğur, Handan
Çelebi, Mustafa K.
Güneş, Güssün
Akbayrak, Emre H.
Holt, İlkay
Çuhadar, Sami
Keten, Burcu
Izmir Institute of Technology
İstanbul Teknik Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Keywords: Elektronik kaynaklar
Issue Date: 22-Sep-2010
Abstract: Sayısı hızla artan ve farklı formatlarda karşımıza çıkmaya başlayan elektronik kaynakların değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulan ölçütler de kaynak sayısına paralel olarak artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu durum karar verme sürecinde daha dikkatli ve planlı çalışmayı ve belirli bir strateji doğrultusunda hareket etmeyi gerekli kılmaktadır. Değerlendirme sürecinde bilgi uzmanlarına yardımcı olan bazı temel göstergeler (kurumun hizmet verdiği alan, kullanıcı kitlesinin ihtiyaç ve beklentileri, kullanım istatistikleri, vb.) ve süreci hızlandıran elektronik kaynak yönetim araçları bulunmaktadır. Ancak, ne temel göstergeler ne de çoğu ücret karşılığında yararlanabildiğimiz yönetim araçları tek başına doğru ve tatminkâr değerlendirme yapılması için yeterlidir. Elde edilen tüm verilerin dikkatli bir biçimde bir araya getirilmesi, sentezlenmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, değerlendirme sürecinde birden fazla kişinin yer alması, ürünün farklı boyutları ile ele alınması (fiyat teklifi, içerik analizi, lisans anlaşması, vb.) ve karar aşamasında elektronik kaynağın tüm boyutları ile tekrar değerlendirilmesi önemlidir. Tüm bunların bir strateji olmadan yapılmaya çalışılması iş yükünü artırmanın yanı sıra karar verme sürecini yavaşlatmakta ve alınan kararın güvenilirliğini de olumsuz etkilemektedir. Alınan sağlıksız kararın olumsuz etkileri yalnızca bağlı bulunduğumuz kurumun mali kaynaklarının yanlış kullanımıyla sınırlı olmamaktadır. Her sağlıksız karar, bizi bilgi gereksinimini karşılayamamış, beklenti içinde ve tatminsiz kullanıcı kitlesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/12128
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12128.pdfBildiri Dosyası143.21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

1,962
checked on May 22, 2023

Download(s)

1,262
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.