Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12126
Title: DSpace kurumsal arşiv sisteminin kurulması ve uygulanması
Authors: Gürdal, Gültekin
Çelik, Sönmez
Keten, Burcu
Kutlutürk, Levent
Türkfidanı, Ata
Buğan, Onur
Keywords: Açık erişim
Kurumsal arşiv sistemi
DSpace
Open access
Institutional repositories
Publisher: ANKOS
Source: Çelik, S., Gürdal, G., Keten, B., Kutlutürk, L., Türkfidanı, A., & Buğan, O. (2012). 2012 DSpace kurumsal arşiv sisteminin kurulması ve uygulanması. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı içinde (ss. 1-62.). Ankara, Hacettepe Üniversitesi: Ankos
Abstract: Açık Erişim: Bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olmasıdır. Kurumsal Arşiv: Akademik bir kurumun kurumsal arşiv sistemidir. Yani, bağlı olduğu kurumun entelektüel birikimini uygun ortamlarda bir araya toplayan, saklayan, koruyan, dizinleyen, yayınlayan ve engelsiz erişimini sağlayan hizmetler bütünüdür. Kurumsal Arşivin Amacı: Bağlı olduğu kurumun entelektüel birikimini bir araya toplayarak kurumsal bir arşiv oluşturmayı ve uluslararası standartlarda Açık Erişime sunmayı amaçlar. Diğer bir ifadeyle, bilginin yayılmasını kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması, bilgi teknolojisinin imkanlarından yararlanarak yeni bir sistem oluşturulması, kurumun ve çalışanlarının tanınırlığının sağlanması ve dolayısıyla saygınlığının artırılmasıdır.
URI: https://ankos.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/DSpace_Sunum.pdf
https://hdl.handle.net/11147/12126
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12126.pdfSunum Dosyası1.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

430
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

348
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.