Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12107
Title: A re-design project: correction of an outdoor fitness equipment’s design according to its users’s anthropometric and biomechanical data
Other Titles: Bır yeniden tasarım projesi: bir dış mekan fitness aleti tasarımının kullanıcılarının antropometrik ve biomekanik verilerine uygun olarak düzeltilmesi
Authors: Kaya, Nazife Aslı
Erkarslan, Önder
Abstract: The aim of this study is to determine the anthropometric measurements of the users of outdoor fitness equipment and to re-design of an in-use outdoor fitness equipment according to these measurements. A total of 100 (50 male and 50 female) outdoor fitness equipment users, living in Eskisehir, Turkey, voluntarily participated in the study. Their ages ranged from 18 to 79 years and the mean of their ages were 31,2 (SD: 1,15277). The following human body dimensions were measured: stature, shoulder height, side-arm reach, fist (knuckle) height, forearm length, upper arm length, shoulder-fingertip length, knee height, malleolus height and hand length. The anthropometric measures of the adults and the outdoor fitness equipment’ dimensions were compared in order to identify any incompatibility between them. The data indicated a mismatch between the adults’ bodily dimensions and the outdoor fitness equipment available to them. Later on, in use fitness equipment’s motion output compared with biomechanical limits. Also, a mismatch was found between the motion output and biomechanical limits which might cause injuries. As these mismatches endanger public health, an outdoor fitness equipment, FE02 Stepper was re-designed according to its users’ anthropometric data and biomechanical limits as an example. 
Bu çalışmanın amacı dış mekan fitness aleti kullanıcılarının antropometrik ölçülerinin belirlenerek, halihalızırda kullanımda olan bir dış mekan fitness aletinin kullanıcılarına uygun olarak yeniden tasarlanmasıdır. Çalışmaya, Eskişehir ilinde ikamet eden 100(50 kadın ve 50 erkek) dış mekan fitness aleti kullanıcısı gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaşı 18 ila 79 arasında olup, yaş ortalamaları 31’dir (SD: 1,15277). Çalışmada boy, omuz yüksekliği, kol yana uzanım mesafesi, yumruk yğksekliği, ön kol uzunluğu, üst kol uzunluğu, omuz-parmak ucu uzunluğu, diz yüksekliği, aşık kemiği yüksekliği ve el uzunluğu ölçüleri toplanmıştır. Toplanan ölçüler, herhangi bir antropometrik uyumsuzluk olup olmadığını belirlemek adına halihazırda kullanımda olan dış mekan fitness aleti ölçüleriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler yetişkin kullanıcıların vücut ölçüleriyle, mevcut dış mekan fitness aleti ölçülerinin birbiriyle uyumlu olmadığını göstermiştir. Sonrasında, mevcut fitness aletinin hareket çıktısı, biomekanik limitlerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu yaralanmalara neden olabilecek bir uyumsuzluk tespit edilmiştir. Tespit edilen bu uyumsuzluklar toplum sağlığını tehlikeye attığından, bir dış mekan fitness aleti, FE02 Stepper, kullanıcılarının antropometrik verilerine ve biomekanik limitlerine uygun olarak, sonraki tasarımlara örnek olabilmesi adına, yeniden tasarlanmıştır.
URI: https://doi.org/10.33439/ergonomi.440741
https://hdl.handle.net/11147/12107
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/425600
ISSN: 2651-4877
Appears in Collections:Industrial Design / Endüstriyel Tasarım
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6,894
checked on May 20, 2024

Download(s)

32
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.