Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12106
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKayar, Nurçin-
dc.contributor.authorÖzer, Zehra Nur-
dc.date.accessioned2022-06-24T20:46:02Z-
dc.date.available2022-06-24T20:46:02Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1306-7575-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29233/sdufeffd.821479-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/12106-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/464450-
dc.description.abstractBu çalışmada, elektron spektrometresi kullanılarak, Helyum (He) atomunun rezonans düzeylerinin açısal değişimleri ölçülmüştür. 200 eV enerjili elektron demeti, yüksek vakum ortamında He atomları ile çarpıştırılarak koparılan ve saçılan elektronlar dedekte edilmiştir. Elektron spektrometresi deney düzeneği; vakum sistemi, elektron tabancası, hedef gaz He, saçılan ve koparılan elektronları dedekte eden iki elektron enerji analizörü, elektron dedektörleri, sinyal işleme ünitesi ve Faraday Elektron Toplayıcıdan (FET) oluşmaktadır. Bu çalışmada, soygaz element serisinde olan Helyum atomunun kendiliğinden iyonlaşma enerji seviyeleri 10o-80o açı aralığında incelenmiştir. Enerji değerleri 32,5-35 eV olarak alınmıştır. Küçük açılarda rezonans profillerinin simetri durumlarının daha baskın olduğu görülürken, büyük açılara doğru kayıldıkça hem simetrik hem asimetrik yapıda oldukları görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this work, the angular variations of the He atom for the resonance levels were experimentally measured by electron spectrometer. 200 eV energetic electron beam collided with Helium (He) gas in high vacuum and scattered electrons were detected. Measurements were taken for angular variation for fixed incident electron energy. The experimental setup in the electron collision laboratory consists of an electron gun, as target He atom, two electron energy analyzers, electron detectors, signal processing units and Faraday Electron Cup (FEC). Here, the auto ionization energy levels of the He atom (in the rare gas element series) for 10o-800 angular range were examined. Differential cross section measurements (DCS) of resonance energy levels were inspected for 32,5-35 eV. Although the symmetry states of resonance profiles are more dominant in the small angle range, both symmetrical and asymmetrical structures are observed for larger angles.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSüleyman Demirel Üniversitesi-
dc.relation.ispartofSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleHelyum atomunun ikili uyarılma-iyonlaşma rezonans profillerinin 10o-80o açı aralığındaki değişimlerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of double excitation- ionization resonance profiles of helium atom at 10o-80o angular rangeen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorKayar, Nurçin-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Physicsen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage295en_US
dc.identifier.endpage306en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.29233/sdufeffd.821479-
dc.identifier.trdizinid464450en_US
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Physics / Fizik
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.