Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11740
Title: The Turkish-German affair in films: A dreamworld or a netherworld?
Other Titles: Filmlerde Türk-Alman ilişkileri: İdeal bir hayal dünyası mı cehennem mi?
Authors: Tunç Cox, Ayça
Keywords: Turkish-German relations
Turkish-German diaspora
Turkish films
Publisher: Selçuk Üniversitesi
Abstract: Turkish society’s perception of Germany has been going through a significant transformation. This is indisputably related with the crucial role Germany played by not taking sides with Turkey in its long-lasting attempts to access to the European Union. Through critical discourse analysis, this article explores how Turkish cinematic narratives have accounted for the thorny Turkish-German relations in the last two decades. The analyzed films, which are the products of the dynamic and heterogeneous new cinema of Turkey, have contributed to the knowledge produced about Germany, Germans and Turkish-Germans in the media. Therefore, focusing on these cinematic texts should reveal alternative modes of reading the enduring Turkish-German affair. As the close textual analysis has revealed, the films in question refuse the presumed label of “subaltern” for Turkey, and instead, provides a realistic and multifaceted account of said relationship.
Türk toplumunun Almanya algısı kayda değer bir dönüşümden geçmektedir. Bu dönüşümde, uzun yıllardır süregiden Avrupa Birliği üyeliği girişimlerinde Türkiye’nin yanında yer almayan Almanya’nın rolü yadsınamaz. Bu makale kapsamında, iki ülke arasındaki sözü geçen sorunlu ilişkilerin Türkiye’deki sinemasal anlatılarda nasıl ele alındığı eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılarak incelenmektedir. Analize konu edilen filmler, Türkiye’deki dinamik ve heterojen yeni sinema ortamının birer çıktısı olmalarının yanı sıra, genel anlamda Almanya, Almanlar ve Türk-Almanlar’a dair medyadaki temsil ve bilgi üretiminin de bir parçası durumundadır. Bu nedenle, sinemasal metinlere odaklanan eleştirel söylem analizi, Türk-Alman ilişkilerinin popüler kültür perspektifinden alternatif bir okumasını sağlamak adına önem arz etmektedir. Yapılan analizler sonucunda, incelenen filmlerin, Türkiye’ye biçilen “madun” rolünü kabul etmeyerek, Türk toplumunun Almanya’ya bakışını gerçekçi ve çok boyutlu bir biçimde aktardıkları dikkat çekmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/11740
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/404682
ISSN: 2148-2942
2148-2942
Appears in Collections:Industrial Design / Endüstriyel Tasarım
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
80903f4e-3d0d-4bc3-9a94-f5a315ec8f0b.pdf462.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

45,380
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

252
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.