Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11738
Title: International investors, volatility, and herd behavior: Borsa İstanbul, 2001-2016
Other Titles: Uluslararası yatırımcılar, volatilite ve sürü davranışı: Borsa İstanbul, 2001-2016
Authors: Akçaalan, Ezgi
Dindaroğlu, Burak
Binatlı, Ayla Oğuş
Keywords: Herd behavior
Borsa İstanbul
Volatility
International investors
Issue Date: 2020
Abstract: We study herding in Borsa Istanbul between 2001 and 2016, focusing on the effects of international investors and market volatility. Herding explains 31% of total variability in the cross sectional standard deviation of beta values, controlling for market fundamentals. We perform time-series analysis of a herding index and find that herding increases following increased trading by international investors, but falls with overall trading volume on the market. Herding rises in response to increased volatility, rather than leading to it, against previous arguments. Investors do not herd during economic crises, but following important events that raise political tension in the country.
Bu çalışmada Borsa İstanbul'da 2001 ve 2016 yılları arasında sürü davranışı çalışılmış, ve özellikle uluslararası yatırımcı ve volatilite etkilerine odaklanılmıştır. Sürü davranışı, temel pazar göstergeleri kontrol edildiği durumda, yatay-kesitsel beta değerlerindeki hareketliliğin %31'ini açıklamaktadır. Elde ettiğimiz sürü davranışı endeksinin zaman serisi analizi, sürü davranışının uluslararası yatırımcıların ticaret hacmi ile arttığını, ancak toplam ticaret hacmi ile azaldığını göstermektedir. Sürü davranışı, artan pazar volatilitesi ile artmakta, ancak -yazındaki kimi iddiaların aksine?pazarda bir volatilite artışına neden olmamaktadır. Sürü davranışının ekonomik kriz dönemlerinde artmadığı, ancak ülkede politik gerilimi artıran önemli olaylar sonucunda yükseliş gösterdiği bulunmuştur
URI: https://hdl.handle.net/11147/11738
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/408652
ISSN: 2149-6838
Appears in Collections:Rectorate / Rektörlük
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
8d54db50-26aa-48dd-820a-2db7e6251855.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

428
checked on May 22, 2023

Download(s)

14
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.