Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11670
Title: A model for exploring legitimization strategies used in architectural design competitions
Other Titles: Mimari tasarım yarışmalarında kullanılan meşrulaştırma stratejilerini incelemek için bir model
Authors: Aslan, Mina
Advisors: Kale, Serdar
Keywords: Architectural design
Architectural practice
Legitimacy strategies
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Aslan, M. (2021). A model for exploring legitimization strategies used in architectural design competitions. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: Studying the legitimacy of strategic decision has become one of the topical research areas in management due to the increasing demand for ensuring social acceptability and reliability of organizational decisions. Recently, studies dealing with the built environment have also started to examine legitimacy concerns in detail. This thesis aims to explore the concept of legitimacy in the field of built environment by focusing on architectural practice. The main reason to focus on architectural practice is the controversial approaches that prevail about the legitimacy of architectural actions and decisions. A conceptual model is proposed based on an in-depth analysis of the concepts of legitimacy and strategic decision-making in the context of architectural practice. The proposed conceptual model is validated by analyzing thirty-two architectural design competitions. Pragmatic, moral and cognitive legitimacy strategies are analyzed at different phases of competitions that are guidelines, questions, project and jury reports. Research findings, based on the analysis of competition transcripts through Histogram and K-means clustering methods, provide valuable information to understand the legitimacy strategies of different stakeholders better. The research findings also guide stakeholders to improve their justifications for achieving more reliable, valid and socially accepted design decisions. The proposed research methodology constitutes an effective decision analysis approach to evaluate the legitimacy strategies in the built environment.
Stratejik kararların meşruiyetinin araştırılması, örgütsel kararların sosyal kabul edilebilirliğini sağlamaya yönelik artan talep nedeniyle, yönetimde güncel araştırma alanlarından biri olmuştur. Son dönemde, yapılı çevre ile ilgili çalışmalar da meşruiyet sorunlarını detaylı bir şekilde incelemeye başlamıştır. Bu tez, mimarlık pratiğine odaklanarak yapılı çevre alanında meşruiyet kavramını araştırmayı amaçlamaktadır. Mimarlık pratiğine odaklanmanın temel nedeni, mimari eylemlerin ve kararların meşruiyeti hakkında öne çıkan tartışmalı yaklaşımlardır. Mimarlık pratiği bağlamında meşruiyet ve stratejik karar verme kavramlarının derinlemesine analizine dayalı bir kavramsal model önerilmektedir. Önerilen kavramsal model, otuz iki mimari tasarım yarışması analiz edilerek doğrulanmıştır. Pragmatik, ahlaki ve bilişsel meşruluk stratejileri yarışmaların farklı aşamaları olan şartname, sorular, proje ve juri raporları üzerinden analiz edilmiştir. Yarışma metinlerinin Histogram ve K-means kümeleme yöntemleri aracılığıyla analizine dayanan araştırma bulguları, farklı paydaşların meşruiyet stratejilerinin daha iyi anlaşılması için değerli bilgiler sağlamaktadır. Araştırma sonuçları aynı zamanda paydaşların daha güvenilir, geçerli ve sosyal olarak kabul edilmiş tasarım kararları alması konusundaki gerekçelerini geliştirmek için paydaşlara yol göstermektedir. Önerilen araştırma metodolojisi, yapılı çevrede meşruiyet stratejilerini değerlendirmek için etkili bir karar analizi yaklaşımıdır.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 203-214)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11670
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10367281.pdfDoctoral Thesis2.02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

260
checked on May 6, 2024

Download(s)

322
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.