Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/11667
Title: A model for exploring evolution of strategic alliances in project-based industries - The case of construction industry
Other Titles: Proje tabanlı endüstrilerde stratejik işbirliklerinin evrimini araştırmak için bir model - İnşaat sektörü örneği
Authors: Özçekici Olcar, Çisil
Advisors: Kale, Serdar
Keywords: Strategic alliances (Business)
Construction industry
Project-based industries
Qualitative Comparative Analysis (QCA)
Social network analysis
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Özçekici Olcar, Ç. (2021). A model for exploring evolution of strategic alliances in project-based industries - The case of construction industry. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: Organizations should be flexible and responsive to today's rapidly changing business environment to sustain their long-term competitive advantage. One important alternative to accomplish this is to engage in strategic alliancing with other organizations. This thesis aims to examine the concept of strategic alliances through networks. It proposes a new configurational model that explores the evolution of strategic alliances in project-based industries with a social network perspective. Here, strategic alliances will be analyzed in terms of configurational network characteristics and alliance project-related characteristics they possess. Turkish Contractors' alliance projects will be under investigation to explore the evolution of an alliance network. This study will utilize a mixed-method technique that can rarely found in construction management studies. Social Network Analysis (SNA) and Qualitative Comparative Analysis (QCA) will be combined to strengthen the interpretations of the data and, consequently, give a more holistic view of the alliance network phenomenon in the construction industry.
Günümüzün hızla değişen iş dünyasında, kuruluşların uzun vadeli rekabet avantajlarını sürdürmeleri taleplere duyarlı ve esnek olmaları ile mümkün olabilir. Bunu gerçekleştirebilmenin bir alternatifi ise diğer kuruluşlarla stratejik işbirliği kurmaktır. Bu tez, sosyal ağlar aracılığıyla stratejik işbirliği kavramını incelemeyi amaçlamakta ve proje tabanlı endüstrilerdeki stratejik işbirliklerinin gelişimini sosyal ağ perspektifiyle araştıran yeni bir konfigürasyon modeli önermektedir. Burada stratejik ittifaklar, ağ özellikleri ve ittifaklı proje özellikleri açısından analiz edilecektir. Türk Müteahhitlerin ittifak projeleri, bir ittifak ağının evrimini anlamak için araştırılacaktır. Bu çalışmada, inşaat yönetimi çalışmalarında nadiren bulunan bir karma yöntem tekniği kullanılacaktır. Sosyal Ağ Analizi (SNA) ve Niteliksel Karşılaştırmalı Analiz (QCA), verilerin yorumlanmasını güçlendirmek ve sonuç olarak inşaat sektöründe ittifak ağı olgusuna daha bütünsel bir bakış açısı kazandırmak için birleştirilecektir.
Description: Thesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2021
Includes bibliographical references (leaves. 186-201)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/11667
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10185150.pdfDoctoral Thesis5.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

296
checked on May 6, 2024

Download(s)

356
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.