Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10916
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzçivici, Engin-
dc.contributor.advisorÖzhan Baykan, Hatice Güneş-
dc.contributor.authorKaradaş, Özge-
dc.date.accessioned2020-11-29T14:35:48Z-
dc.date.accessioned2021-07-04T09:07:41Z-
dc.date.available2020-11-29T14:35:48Z-
dc.date.available2021-07-04T09:07:41Z-
dc.date.issued2019-12en_US
dc.identifier.citationKaradaş, Ö. (2019). Biochemical and mechanical cues for osteogenic induction of stem cells on paper based scaffolds. Unpublished doctoral dissertation, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10916-
dc.descriptionThesis (Doctoral)--Izmir Institute of Technology, Bioengineering, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 84-102)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractTissue engineering aims to produce functional constructs with living cells that can fully integrate with the tissue when inserted into the body. Design of the scaffold and the choice of cell type that will be used for production of the tissue engineering construct are very important for the success of the application. For bone tissue engineering, incorporation of substances with antimicrobial properties can supply additional benefits. This dissertation seeks answers for two discrete questions in different chapters: Do carnosol and carnosic acid, phenolic antimicrobial compounds extracted from plants have cytotoxic effect on bone tissue derived cells and do the culture conditions (monolayer or 3D) effect the response of cells (Chapter 2); and how do application of a single type of mechanical force (vibration) and a combination of two forces (vibration plus fluid shear) affect the osteogenesis of tissue engineering constructs (Chapters 3 and 4)? The results of this research demonstrated that carnosol and carnosic acid had bacteriostatic effect at 60 µg/mL but this concentration value was highly cytotoxic for bone tissue derived cells. Nevertheless, when the same cells were incubated under 3D culture conditions their cytotoxic tolerance was higher. The supportive role of mechanical forces on osteogenic differentiation of stem cells on 3D scaffolds prepared by using filter paper, on the other hand, was demonstrated with the increase in osteoblastic gene expression, immunocytochemical staining and detection of mineralization by Alizarin red S staining and quantification. In conclusion this research showed the importance of biochemical and biomechanical cues on osteogenesis.en_US
dc.description.abstractDoku mühendisliği canlı hücrelerden oluşan, doku işlevini yerine getirebilen ve vücuda yerleştirildiği zaman dokunun bir parçasıymış gibi görev yapabilen parçaları laboratuvar ortamında üretmeyi hedefler. Bu amaçla kullanılacak doku iskelesi ve hücre türünün seçimi uygulamanın başarılı olabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Kemik doku mühendisliği için bu yapıya antimikrobiyal özellik taşıyan bileşenlerin ilave edilmesi üretilen doku parçasının işlevselliğini arttıracaktır. Bu tez çalışması iki önemli soruya cevap arayan farklı bölümlerden oluşmaktadır: Tezin 2. bölümünde antimikrobiyal özellikleri bulunan ve bitkilerden izole edilen karnosol ve karnosik asit fenollerinin kemik doku kaynaklı hücreler üzerindeki toksik etkileri ve hücre kültürü yönteminin (doğrudan kültür kabında ya da 3 boyutlu ortamda) hücrelerin toksik etkiye verecekleri yanıtı nasıl değiştireceği araştırılırken 3. ve 4. bölümlerde dışarıdan uygulanan titreşim ve kayma gerilimi fiziksel kuvvetlerinin, filtre kağıdından yapılan doku iskeleleri üzerine ekilmiş kök hücrelerin kemik hücrelerine farklılaşmasındaki rolü incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre fenolik bileşiklerin 60 µg/mL konsantrasyonda Gram negatif bakteriler üzerinde büyümeyi durdurucu etkisi bulunduğu fakat bu konsantrasyonun kemik kaynaklı hücreler için fazla toksik olduğu sonucuna varılırken, hücreler 3 boyutlu ortamda kültüre alındığında kültür kabına kıyasla daha yüksek fenol konsantrasyonlarında canlılıklarını sürdürebildikleri gözlenmiştir. Diğer bölümlerde ise doku iskeleleri üzerindeki kök hücrelere uygulanan mekanik kuvvetlerin osteojenik farklılaşma üzerindeki olumlu etkisi gen ekspresyonu, immüno boyama teknikleri ve mineral oluşumunun saptanmasıyla belirlenmiştir. Özet olarak bu çalışmayla biyokimyasal ve biyomekanik etkenlerin kemik oluşumu üzerindeki önemi gösterilmiştir.en_US
dc.format.extentxiv, 102 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStem cellsen_US
dc.subjectTissue engineeringen_US
dc.subjectOsteosarcomaen_US
dc.subjectScaffold systemsen_US
dc.subjectBoneen_US
dc.titleBiochemical and mechanical cues for osteogenic induction of stem cells on paper based scaffoldsen_US
dc.title.alternativeKağıt tabanlı doku iskelelerinde kök hücrelerin osteojenik farklılaşması için biyokimyasal ve mekanik işaretleren_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Bioengineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File SizeFormat 
10319369.pdf.pdf3.44 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

214
checked on May 20, 2024

Download(s)

190
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.