Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10355
Title: Küçük Menderes Havzası su kaynaklarının sürdürülebilirliği
Authors: Şahin, Yavuz
Baba, Alper
Tayfur, Gökmen
Keywords: Yeraltı suyu
Yüzeysuyu
Publisher: Dicle Üniversitesi
Abstract: Türkiye’nin batısında yer alan Küçük Menderes Havzası, tarımsal faaliyetin yoğun olduğu verimli topraklara ve ürün çeşitliliğine sahiptir. Havzada son otuz yıldır yeraltı suyu seviyesinde ciddi bir düşme gözlemlenmektedir. Bunun sebebi yoğun tarımsal sulama, hayvancılık ve sanayileşmenin getirdiği etkilerdir. Günümüzde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yörede su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik çalışmaları hız kazanmıştır. Pek çok baraj (Beydağ, Uladı, Aktaş vb.), regülatör ve basınçlı sulama şebekeleri döşenmesi çalışmaları devam etmekte yahut planlanmaktadır. Ancak, yeraltı suyu tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut durum da halk sulamasının %91,8 yeraltı suyundan karşılanmaktadır. Ancak, bu oran 2020’de % 66,7’ye düşürülmesi ve kalan diğer sulamanın (%28,9) DSİ tarafından yüzeysel sularla yapılması planlanmıştır. Bununla birlikte, havzadaki yüzeysel su kaynakların daha aktif ve verimli kullanılması için, alandaki yüzeysel su kaynaklarını kirleten unsurlarında minimize edilmesi gerekmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/10355
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/307096
ISSN: 1309-8640
2146-4391
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
4daa24a1-20fc-4227-ba24-64a7b6c9c7ef.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

206
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

86
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.