Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10336
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDoğaroğlu, Bora-
dc.contributor.authorYurdusev, Mehmet Ali-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:58Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:58Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1300-7009-
dc.identifier.issn2147-5881-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5505/pajes.2019.74040-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10336-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/347993-
dc.description.abstractGünümüzde yaygın olarak çatı yağmur suyu tahliyesi için geleneksel sistemler kullanılmaktadır. Son yıllarda, boruların tamamen dolu olarak çalışma prensibine dayalı olan sifonik drenaj sistemi kullanımı yaygınlaşmaktadır. Sifonik sistemdeki tam dolu akış prensibi ile gelenekselsisteme göre boru çapları azalmaktadır. Çok sayıda avantajlı özellikleri sayesinde özellikle sanayi ve ofis yapılarında bu sistem daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada sifonik çatı yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı örnek proje üzerinde değerlendirilmiştir. Aynı sistem geleneksel olarak da hesaplanmış ve sonuçlar maliyet açısından kıyaslanmıştır.en_US
dc.description.abstractToday, conventional systems are commonly used for roof rainwater drainage. In recent years, the use of siphonic drainage systems has become widespread, based on the principle that the pipes are full flow. With the full flow principle in the siphonic system, pipe diameters are reduced compared to traditional (conventional) systems. Thanks to a number advantageous features, especially in industrial and office buildings, this system has started to be used more in widely. In this study, a design example of a siphonic rainwater drainage system was evaluated. The same system has traditionally been calculated and the results compared in terms of cost.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDrenaj sistemi-
dc.subjectYağmur tahliye sistemi-
dc.subjectSifonik sistem-
dc.titleSifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımıen_US
dc.title.alternativeDesign of siphonic rainwater drainage systemen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorDoğaroğlu, Bora-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume25en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage945en_US
dc.identifier.endpage948en_US
dc.identifier.wosWOS:000504869300005en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5505/pajes.2019.74040-
dc.relation.doi10.5505/pajes.2019.74040en_US
dc.coverage.doi10.5505/pajes.2019.74040en_US
dc.identifier.trdizinid347993en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
515cbd54-9e51-461d-8d71-89b31d6d2625.pdf871.71 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

212
checked on May 20, 2024

Download(s)

78
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.