Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10329
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCox, Ayça Tunç-
dc.contributor.authorJaidane, Oumaima-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:55Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:55Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1304-3846-
dc.identifier.issn2619-9718-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10329-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/364494-
dc.description.abstractBu makale Mathieu Kassovitz’in yönetmenliğini üstlendiği La Haine (1995) adlı filmi Bakhtin’in “heteroglossia” kavramı özelinde analiz etmektedir. Heteroglossia kavramıyla “dil, belirli ideolojik inanç sistemlerinin temsil edildiği bir sosyal söylemler alanı olarak” (Morris, 2003: p. 73) tanımlanmaktadır. Avrupa’yı sarsmaya devam eden mülteci krizinin, yükselen İslamofobinin ve yabancı düşmanlığının gölgesinde film güncelliğini, dolayısıyla sosyal ve politik önemini korumaktadır. Film, teması ve merkezi karakterleri itibariyle, “diyasporik sinema”, “beur sinema”, “banliyö sineması” ve “Fransız sineması” gibi ceşitli tanımlayıcı kategoriler içinde değerlendirilebilmektedir. Fakat çalışma kapsamında, Fransız sineması ve banliyö sineması bağlamı içinde, çok sesli, çok dilli bir anlatı olarak özellikle filmsel metnin kendisine odaklanılmaktadır. Bu doğrultuda, filmdeki karakterlerin ifadeleri ve bu ifadelerin sosyal ve kültürel yananlamları/çağrışımları baz alınarak, sanayi sonrası ve sömürgecilik sonrası Fransa’da bu karakterlerin nasıl birer “öteki” olarak çerçevelendiği analiz edilmektedir. Yapılan detaylı metin analizi, bu görsel işitsel anlatının çok katmanlı yapısını vurgulayacak şekilde farklı “heteroglossia” kullanımlarının varlığını göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThis article evaluates the film La Haine (1995) directed by Mathieu Kassovitz with specific reference to the Bakhtinian concept of “heteroglossia”. The term addresses “language [as] perceived [and] stratified through and through into multiple social discourses each representing a specific ideological belief system” (Morris, 2003: p. 73). The film is still socially and politically significant and relevant especially in relation to the refugee crisis, the increasing xenophobia and islamophobia that continue burdening Europe today. The film can be considered under the rubrics of diasporic cinema, beur cinema, banlieue cinema and French cinema based on its thematic concerns and its central characters. This article, however, particularly focuses on the work itself as a heteroglot, polyglot utterance in the contexts of French film and banlieue film. Secondly, it analyses the framing of the characters as Others in the context of post-industrial, post-colonial France by focusing on their utterances and the social and cultural connotations of these utterances throughout the film. The close textual analysis reveals that there are several registers of heteroglossia detectable in this audio-visual narrative, underlying its multilayered character.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAkdeniz Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofAkdeniz İletişimen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleFilmde heteroglossia, filmin heteroglossia’sı: La haineen_US
dc.title.alternativeHeteroglossia in and of Film: La Haineen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorCox, Ayça Tunç-
dc.institutionauthorJaidane, Oumaima-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Industrial Designen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue32en_US
dc.identifier.startpage38en_US
dc.identifier.endpage53en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid364494en_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.04. Department of Industrial Design-
Appears in Collections:Industrial Design / Endüstriyel Tasarım
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
e60f7730-09b6-4f93-bdff-5698842b90c2.pdf354.71 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

34,122
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

230
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.