Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10313
Title: Türkiye'de yoksulluğa bölgesel bir bakış
Other Titles: A regional look at poverty in Turkey
Authors: Duran, Hasan Engin
Keywords: Göreli yoksulluk
Kernel koşullu yoğunluk
Bölgesel yoksulluk oranı
Publisher: Dokuz Eylül Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı 2006-2013 döneminde Türkiye’nin 12-Düzey-I bölgesi için yoksulluğun gelişimini ve coğrafi yayılımını incelemek, yoksulluğun bölgelerarası yakınsayıp yakınsamadığını araştırmaktır. Bu çalışmada TUİK’ten elde edilen medyan gelire bağlı yoksulluk oranları kullanılmıştır. Yöntem olarak, mekansal yoksulluk istatistikleri, Moran I testleri, koşullu Kernel yoğunluk tahminleri ve Markov geçiş olasılık dizeyleri kullanılmıştır. Yapılan analizler üç sonuç doğurmuştur. Birincisi, ülke bazında yoksul kişi sayısı ve yoksulluk oranı azalmıştır. Ancak, bu azalma özellikle Batı bölgelerinde olmuş ve görece az gelişmiş Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde artış görülmüştür. İkincisi, Yoksulluk ülke içerisinde mekana bağlı kümeler şeklinde oluşmuştur. Üçüncüsü, yıllar içinde bölgesel yoksulluk oranları birbirine yakınsamamaktadır.
Purpose of this study is to investigate the evolution, geographical distribution and convergence of poverty rates across Turkish regions over 2006-2013. We use dataset from TURKSTAT where the povertyrate is calculated using the median-income. Methodologically, Moran’s I tests, Conditional Kernel-Density and Markov Transition Probability Matrices are used. Our analyses indicate three results. First, at national-level, number of people living under poverty and poverty rate have declined. This decline was observed in Western regions while increase was observed in less developed Eastern regions. Second , poverty rates follow geographically correlated pattern. Third, regional poverty rates do not tend to converge eachother
URI: https://hdl.handle.net/10313
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/185918
ISSN: 1302-504X
2147-7973
Appears in Collections:City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
b4045a8e-e882-4bf6-8a48-4eea9329abb1.pdf495.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,442
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

48
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.