Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10301
Title: Karaburun Yarımadası’ndaki yeraltı suların fiziksel ve izotopik özellikleri
Other Titles: PHYSICAL AND ISOTOPIC PROPERTIES OF WATER RESOURCES IN THE KARABURUN PENINSULA
Authors: Baba, Alper
Şimşek, Celalettin
Solak, Onur
Gündüz, Orhan
Elçi, Alper
Murathan, Alim
Sözbilir, Hasan
Baba, Alper
Izmir Institute of Technology. Civil Engineering
Keywords: Çevre Mühendisliği
Issue Date: 2016
Publisher: DSİ
Abstract: Türkiye'nin batısında yer alan Karaburun Yarımadası'nın içme suyunun tamamına yakını yeraltı sularından karşılanmaktadır. Özellikle yaz dönemlerinde bölgedeki nüfus artışı ve buna paralel olarak yeraltı suyu kullanımının önemli miktarda artması, kıyı akiferlerinde tuzlanma tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu durum bölgenin ekonomisini ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Bu çalışmada, Karaburun Yarımadası'ndaki suların fiziksel ve çevresel izotop içerikleri birlikte değerlendirilerek, bölgedeki akiferlere ilişkin özellikler irdelenmiştir. Bu nedenle inceleme alanında yağışlı ve kurak dönemlerde suların fiziksel ve izotopik özellikleri için 26 noktada su numunesi alınmıştır. Elde edilen verilere göre inceleme alanındaki suların kurak dönemde elektriksel iletkenlik (Eİ) değerlerinin yükseldiği görülmüştür. Bu durum, kurak dönemde bölgedeki geçici nüfus artışı sebebiyle yeraltı suyu tüketiminin artışı ile ilişkilidir. Özellikle kıyı akiferlerinde aşırı su çekilmesi tuzlu su girişiminin artmasına sebep olmuştur. Kurak dönemde bazı kuyulardan alınan su numunelerinin (ILS gibi) trityum ve Eİ değerleri yüksektir
Majority of the drinking water of Karaburun Peninsula, located in western Turkey, is provided from groundwater resources. Especially during summer period, the use of groundwater is increased significantly in parallel to seasonal population growth. Therefore, costal aquifer has been affected by sea-water intrusion in Peninsula. This affects the region's economy and sustainability. In this study, physical and isotopic properties of water resources in Karaburun Peninsula were evaluated and the properties of aquifers were investigated. For this reason, twenty-six water samples were collected in dry and wet seasons. The result show that the electrical conductivity values in water resources increase in dry seasons. This is associated with population growth and increased use of groundwater. In particular, excessive withdrawal of water has led to sea-water intrusion in coastal aquifers. Tritium and EC values are high in some water samples (such as ILS) in the dry season. In this part, aquifers have been affected by seawater
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpZMk5EZ3dNQT09
https://hdl.handle.net/10301
ISSN: 1012-0726
1308-2477
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Sep 19, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.