Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10277
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOkkan, Umut-
dc.contributor.authorKırdemir, Umut-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:30Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:30Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn1012-0726-
dc.identifier.issn1308-2477-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10277-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/274533-
dc.description.abstractHidrolojik modeller yağış-akış ilişkisinin eldesi, akım tahmini, meteorolojik değişkenliğin akışa olan etkilerinin ölçümünde etkili bir rol oynamaktadır. Herhangi bir havzada tek bir hidrolojik model kullanmak diğer modellere kıyasla daha iyi sonuçlar vermeyebilir. Hazırlanan çalışmada Gediz Havzası'nın toplam drenaj alanını büyük ölçüde temsil eden Gediz Nehri üzerindeki Muradiye akım gözlem istasyonunda gözlenen akımlar altı farklı kavramsal yağış-akış modeli ile modellenmiştir. Elde edilen çoklu model çıktıları Bayes Model Ortalaması (Bayesian Model Averaging (BMA)) yöntemi ile değerlendirilmiş ve havzayı temsil edebilme performanslarına göre ağırlıklandırılmışlardır. Ağırlıklandırma işlemi ile her bir modelin katkısı değerlendirilip yeni akış serileri türetilmiştir. BMA yöntemi ile elde edilen çıktılar tekil kavramsal yağış-akış modeli çıktıları ile karşılaştırıldığında, BMA yöntemiyle elde edilen sonuçların daha güvenilir olduğu tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractHydrologic models play an effective role on acquisition of rainfall-runoff relationship, prediction of flow and measuring of the impacts of meteorological variability on runoff. Using single hydrologic model in any basin may not give satisfied results when it is compared to other models. In the study prepared, the flows observed at Muradiye streamflow gauging station located at the Gediz River, which represents the drainage area of Gediz Basin considerably, were modeled by means of six different conceptual rainfall-runoff models. The acquired multi-model outputs were assessed by means of Bayesian model averaging (BMA) method, and then weighted depending on representability performances of basin. By weighting process the contribution of each model was evaluated and the new runoff series were reproduced. When the outputs derived from BMA application was compared to those of single conceptual rainfall-runoff models, it was observed that the results related to BMA method were more reliableen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDSİen_US
dc.relation.ispartofDSİ Teknik Bültenien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKavramsal yağış-akış modellerien_US
dc.subjectBayes model ortalaması-
dc.subjectGediz Havzası-
dc.titleBayes model ortalaması yöntemiyle kavramsal yağış-akış modeli çıktılarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of conceptual rainfall-runoff model outputs by means of Bayesian model averaging methoden_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorKırdemir, Umut-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue121en_US
dc.identifier.startpage41en_US
dc.identifier.endpage57en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid274533en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
tb121.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 20, 2024

Download(s)

112
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.