Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10274
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAdıtatar, Funda-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:28Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:28Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn0257-4152-
dc.identifier.issn0257-4152-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10274-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/118531-
dc.description.abstractİngiliz Levant konsolosluk hizmetleri, 1825 yılından itibaren on dokuzuncu yüzyıl süresince İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğu ile geliştirdiği siyasetiyle paralel bir durum arz etmiştir. 1870'lere kadar Osmanlı topraklarını koruma siyaseti, konsolosluk hizmetlerinin siyasi ve ticari yönlerini hemen hemen eşit düzeyde etkilemişken, 1878 Berlin Antlaşması ardından İmparatorluğun toprak bütünlüğünün korunması yerine kontrollü paylaşıma dönüştüğü yıllarda, konsolosların görevlerinin de siyasi yönü ağır basmaya başlamıştır. Bu makalede, İzmir İngiliz Başkonsolosluğunun en hacimli raporları olan askerî istihbaratla ilgili raporlar değerlendirildi. Raporlardaki yoğunluk, İzmir'in ticari öneminin ona kazandırdığı stratejik konumu ile 1878 -1914 yıllan arasındaki İmparatorluğun son döneminde meydana gelen ayaklanma ve savaşlar sebebiyle yaşanan yoğun askeri hareketlilikle açıklanabilir.en_US
dc.description.abstractFrom 1825 up to the late nineteenth century the British Levant Consular Service developed highly parallel with the policy of Britain in the Ottoman Empire. During the protection policy of the Ottoman territory which continued until the 1870s, political and commercial aspects of consular services has been formulated almost an equal level. Instead of protecting the territorial integrity of the Empire after the Berlin Treaty of 1878 turned into a controlled sharing and consuls began press to served heavily political direction. The aim of this paper is to evaluate reports of Izmir British Consulate about military intelligence. The voluminous reports of the consulate related with the military intelligence. This situation occurs in Izmir because of commercial importance and strategic location, and also riots and wars all of these can be explained in the intensive military mobility during the last period of the Empire (1878-1914).en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTarih İncelemeleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİngiliz Konsolosluğuen_US
dc.subjectAskerî istihbarat-
dc.subjectBatı Anadolu-
dc.titleIzmir ingiliz başkonsolosluğunun askeri istihbarat faaliyetleri (1878-1914)en_US
dc.title.alternativeMilitary intelligence deeds in the reports of Izmır British consulate general (1878-1914)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorAdıtatar, Funda-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Rectorateen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage34en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid118531en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Rectorate / Rektörlük
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
f46e4d2b-45ee-4c01-bbef-0b06936981fb.pdf576.08 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

378
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

176
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.