Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10266
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzerdem, Barış-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:24Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:24Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.issn1300-3402-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TlRFMU56RXg-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10266-
dc.description.abstractFosil yakıt kaynaklarının sınırlı oluşu ve hava kirliliği, asit yağmurları ile sera etkisi şeklinde ortaya çıkan çevresel sorunlar nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynakları tüm dünyada giderek artan bir ilgi ile karşılanmakta ve enerji gereksiniminin karşılanmasında önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Bu bağlamda pek çok ülke 2010 yılında elektrik enerjisi gereksinimlerinin %10'unu rüzgar enerjisinden karşılamayı planlamaktadır. Çünkü; rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve dalga gibi yenilenebilir enerji kaynakları arasında elektrik üretimi konusunda en fazla ümit veren yenilenebilir enerji kaynağı, rüzgar enerjisidir. Bu nedenle, pek çok ülke ulusal programlar ve teşvikler uygulayarak rüzgar enerjisi teknolojisini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu bildiride dünyada ve Türkiye'de rüzgar enerjisi kullanımı mevcut durumu, gelişimi incelenerek, ele alınmıştır. Yaşanan sürece koşut olarak da, ülkemizde rüzgar potansiyelinin en etkin ve yaygın şekilde kullanılması yönünde görüşler aktarılmış, öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractDue to limited fossil fuels and their negative impact on environment such as air pollution, acid rains and greenhouse effect the interest on renewable energy resources has been increasing, gradually, all over the world. In this context, many countries have been planning to meet 10% of their electricity demand from wind energy by 2010. Because, wind energy is the most promising renewable energy, in terms of electricity production, among the others such as solar, geothermal, biogas, wave, etc. Therefore, many countries have been working to develop wind energy technology by applying national programs and intensives. In this paper, the present situation, future projection and developments of wind energy usage are studied by comparing Turkey and the World. The proposals are developed in order to use wind energy potential of our country, effectively.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Makina Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartofMühendislik ve Makinaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTürkiye' de rüzgar enerjisi uygulamalarının gelişimi ve geleceğien_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.identifier.volume44en_US
dc.identifier.issue526en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage30en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Oct 20, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.