Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10251
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞimşek, Celalettin-
dc.contributor.authorTaşkın, Nurcihan-
dc.contributor.authorÖzdayı, Murat Ozan-
dc.contributor.authorÖzacar, Vehbi-
dc.contributor.authorÖzyol, Feride-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:33:17Z-
dc.date.available2021-01-24T18:33:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1302-9304-
dc.identifier.issn2547-958X-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21205/deufmd.2019216326-
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJek1ETXpNdz09-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/10251-
dc.description.abstractİzmir Çevresinde alüvyon ve mermerler yeraltısuyu (YAS) sağlama açısından en önemli akiferlerdir. Alüvyon ve karstik birimlerden su sağlayan kuyuların koruma alanlarının belirlenmesi çevresel kirleticilerden korunması açısından önem arz etmektedir. İzmir Menderes Ovasında karstik birimlerle bağlantılı olan alüvyon akiferde açılan su kuyularının koruma alanlarının belirlenmesinde, farklı çekim değerlerinin etkileri parçacık taşınımı ile değerlendirilmiştir. Bunun için akiferle irtibatlı olan karstik birime bir kirletici tanımlanmış ve alüvyon akiferden su sağlayan kuyulara varış zamanları elde edilmiştir. Yapılan değerlendirmede, parçacığın hızının yeraltısuyu hidrodinamiğine bağlı olarak etkilendiği, bu hızın özellikle çekim debileri ile denetlediği belirlenmiştir. Alüvyon akiferde açılan sayısız sulama su kuyusu çekime başladığında kirleticiler daha hızlı kuyulara doğru ilerlemektedir. Özellikle kirleticilerin bulunduğu akiferlerde içme suyu kuyusu olarak açılan kuyuların koruma alanlarının belirlenmesi ve korumaya alınması önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak, kuyu çekim değerlerinin yeraltısuyu akım hızını denetlemesi nedeniyle belli alanlarda kümelenmiş kuyuların koruma alanlarının belirlenmesinde modelleme yaklaşımı ile belirlenmesinde yarar bulunmaktadır.en_US
dc.description.abstractAlluvium and marble are the most important aquifers in term of groundwater supply in Izmir Region. Determinetion of the wells protection zone providing groundwater in alluvium and karstic aquifer is very important for the protection from the environmental pollutants. The assessment of protection zone of the groundwater wells drilled in alluvial aquifer connected on marble aquifer was evaluated under differend dicharge value by particle tracking. For this reason, a pollutant was defined on karstic unit that is connected to the alluvial aquifer and the groundwater arrival time was estimated to the providing water wells. It is observed that the velocity of the particle is influenced by the hydrodynamics of groundwater, especially by the discharge rate of wells. When a large namber of irrifation wells stard the dicharge from the aquifer, pollutant is moving towards the wells faster. It is vey important that the protection from the pollutants and the determination of protecton zone of drinking water wells and the protection from the pollutants. In addition, it is useful that the determination of clustered wells protection zone is need to groundwater modelling because of the well discharge values controls the groundwater flow rate.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherDokuz Eylül Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofDokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemlerien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendislik, Kimyaen_US
dc.subjectİnşaat Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendislik, Jeolojien_US
dc.subjectİmalat Mühendisliğien_US
dc.subjectMühendislik, Makineen_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Biyomalzemeleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmleren_US
dc.subjectMalzeme Bilimleri, Kompozitleren_US
dc.titleÇevresel kirleticilere karşı kuyu koruma alanının parçacık taşınımı ile değerlendirilmesi: Menderes (Izmir) örneğien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Wells Protection Zone for Environmental Pollutants Using Mathematical Modeling: A Case Study from Menderes (Izmir)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue63en_US
dc.identifier.startpage979en_US
dc.identifier.endpage991en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US
dc.identifier.doi10.21205/deufmd.2019216326-
dc.relation.doi10.21205/deufmd.2019216326en_US
dc.coverage.doi10.21205/deufmd.2019216326en_US
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextNo Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Oct 27, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.