Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10146
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzcan Gönülal, Yasemin-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:32:34Z-
dc.date.available2021-01-24T18:32:34Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn1308-2140-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10146-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/119115-
dc.description.abstractBir toplumdaki siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki değişimler bir diğerine yansır. Toplumda meydana gelen bu türlü değişimler dilde de kendini gösterir ve dili değişken kılar. Bu sebeple dilden bağımsız toplumu, toplumdan bağımsız dili düşünmek imkânsızdır. Türkçenin tarihî seyrine bakıldığında ise Cumhuriyet dönemine, dil tartışmalarının damgasını vurduğu görülür. Türkiye?de dil tartışmaları Osmanlı İmparatorluğu?nun modernleşme süreciyle başlar, ardından Cumhuriyet?in uluslaşma süreciyle devam eder. Bunun neticesinde bu dönem Türkçe tartışmaları lengüistik olmaktan ziyade modernleşme sürecindeki politik duruşlara göre belirlenmiştir. Bu makalede dile “toplumsal bir olgu” olarak yaklaşılarak söz konusu dönemde dil, toplum ve kültür arasındaki sıkı ancak karmaşık ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractA society of political, social, cultural and economic fields is reflected in the changes from one to another. Manifests itself in this kind of language changes that occur in society and makes the language receptive to be variable. For this reason, it is impossible to think on language or society independently of each other. The historical period of modern Turkish Republic is considered through the language discussions which happened at that time. The modernization process from Ottoman to Turkish Republic began from exactly that language discussion and later it continued in the process of nationalization. As the result of that period the political and economical changes were more rather than at linguistic. As the result of that period the political and economical changes were more rather than at linguistic. In this article, by approaching to the language “as a social phenomenon”, language, society and culture, but complicated relationship between the firm aims to determine.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDil tartışmaları-
dc.subjectTürk dil reformu-
dc.subjectSosyolengüistik-
dc.titleDil-Toplum ilişkisi açısından Türkiye’de 1940 sonrası dil tartışmaları üzerine bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeAn evaluation about relatıonshıp between language and society in terms of discussions on language in the post 1940 in Turkeyen_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorÖzcan Gönülal, Yasemin-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Rectorateen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1155en_US
dc.identifier.endpage1166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid119115en_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept01.01. Units Affiliated to the Rectorate-
Appears in Collections:Rectorate / Rektörlük
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
ccea6d19-f138-4d0c-9d5a-f4832da0bb95.pdf409.08 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

484
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

188
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.