Lignoselülozik Biyokütleden Ksilooligosakkarit Üretimi İçin Derin Ötektik Çözücü Temelli Süreç Geliştirilmesi


Project Title/Proje Başlığı
Lignoselülozik Biyokütleden Ksilooligosakkarit Üretimi İçin Derin Ötektik Çözücü Temelli Süreç Geliştirilmesi
Grant number/Proje No
121M501