Bifonksiyonel Katalizör ile Selilozun Sorbitole Seçici Katalitik Hidrotermal Elektrolizi


Project Title/Proje Başlığı
Bifonksiyonel Katalizör ile Selilozun Sorbitole Seçici Katalitik Hidrotermal Elektrolizi
Grant number/Proje No
217M931