Bir Sitokrom P450 Enziminin Progesteron Hidroksilasyonu İçin Rasyonel Tasarımı


Project Title/Proje Başlığı
Bir Sitokrom P450 Enziminin Progesteron Hidroksilasyonu İçin Rasyonel Tasarımı
Grant number/Proje No
2020IYTE0107