Connexin26 Mutasyonlarının Neden Olduğu Kid Sendromunda Gözlenen Epidermal Fenotiplerin Oluşmasında Nf-Kb Yolağının Rolünün Araştırılması


Project Title/Proje Başlığı
Connexin26 Mutasyonlarının Neden Olduğu Kid Sendromunda Gözlenen Epidermal Fenotiplerin Oluşmasında Nf-Kb Yolağının Rolünün Araştırılması
Grant number/Proje No
119Z284