Altıgen Bor Nitrür Temelli Tek-Foton Kaynaklarının Grafen ve Fotonik Mikro Kavitelerle Etkileşimi


Project Title/Proje Başlığı
Altıgen Bor Nitrür Temelli Tek-Foton Kaynaklarının Grafen ve Fotonik Mikro Kavitelerle Etkileşimi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Yürürlükte
Start date/Başlama Tarihi
15-11-2018
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-11-2021
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
 
Funding Program/Fon Programı
1001 - Araştırma
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
540214.68
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Duration/Süre
4 yıl
 
Grant number/Proje No
118F119