Fındık’ta (Corylus Avellana) Yeni-Nesil Dizileme Yaklaşımı ile Yeni Genomik Basit Dizi Tekrarları (gSSR) Markörlerinin Geliştirilmesi


Project Title/Proje Başlığı
Fındık’ta (Corylus Avellana) Yeni-Nesil Dizileme Yaklaşımı ile Yeni Genomik Basit Dizi Tekrarları (gSSR) Markörlerinin Geliştirilmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-07-2016
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-07-2017
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
35000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2016IYTE71