GDC Elektrolitlerin Üzerine İyileştirilmiş LSCF Katot Tabakalarının Geliştirilmesinde Şerit Döküm Yönteminin Kullanılması


Project Title/Proje Başlığı
GDC Elektrolitlerin Üzerine İyileştirilmiş LSCF Katot Tabakalarının Geliştirilmesinde Şerit Döküm Yönteminin Kullanılması
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
06-01-2016
Expected Completion/Beklenen Bitiş
06-01-2017
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
3500
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2016IYTE1