Kentsel ve Kırsal Alanda Yaşayan Gençlerin Sosyalleşmelerinde Kamusal Alan Deneyimlerinin Karşılaştırılması: Menderes ve Karşıyaka Örneği


Project Title/Proje Başlığı
Kentsel ve Kırsal Alanda Yaşayan Gençlerin Sosyalleşmelerinde Kamusal Alan Deneyimlerinin Karşılaştırılması: Menderes ve Karşıyaka Örneği
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
06-05-2019
Expected Completion/Beklenen Bitiş
04-12-2020
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
2100
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
IYTE0182