Connexin32’nin MCF7 ve Hs578T Meme Kanseri Hücrelerinin Epitel-Mezenkimal Geçiş (EMG) Belirteçlerine ve İnvazyonuna Etkisinin Araştırılması


Project Title/Proje Başlığı
Connexin32’nin MCF7 ve Hs578T Meme Kanseri Hücrelerinin Epitel-Mezenkimal Geçiş (EMG) Belirteçlerine ve İnvazyonuna Etkisinin Araştırılması
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-04-2019
Expected Completion/Beklenen Bitiş
31-03-2020
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
8000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
IYTE0235