Bir Sitokrom P450 Enziminin Progesteron Hidroksilasyonu İçin Rasyonel Tasarımı


Project Title/Proje Başlığı
Bir Sitokrom P450 Enziminin Progesteron Hidroksilasyonu İçin Rasyonel Tasarımı
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
18-05-2020
Expected Completion/Beklenen Bitiş
18-05-2021
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
5000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2020IYTE0107