Beyin Vasküler Endotel Hücrelerinin Düşük Oksijen ve Glikozsuz Ortamdaki Nöropatolojisinin İncelenmesi


Project Title/Proje Başlığı
Beyin Vasküler Endotel Hücrelerinin Düşük Oksijen ve Glikozsuz Ortamdaki Nöropatolojisinin İncelenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Tosun, Çiğdem
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
18-05-2020
Expected Completion/Beklenen Bitiş
17-05-2021
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
5000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2020IYTE0075