Metro İstasyonları ve Çevrelerine Dair Kullanıcı Algıları: İzmir Örneği


Project Title/Proje Başlığı
Metro İstasyonları ve Çevrelerine Dair Kullanıcı Algıları: İzmir Örneği
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-08-2020
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-09-2021
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
2625
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2020IYTE0020