Çocukların Açık Alan Deneyimlerini Tespite Yönelik Araştırma Metotlarının Değerlendirilmesi: Çorum’da 8-10 Yaş Grubu Örneği.


Project Title/Proje Başlığı
Çocukların Açık Alan Deneyimlerini Tespite Yönelik Araştırma Metotlarının Değerlendirilmesi: Çorum’da 8-10 Yaş Grubu Örneği.
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-08-2020
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-08-2021
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
2260
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2020IYTE0019