Kentleşmenin Kıyı Bölgesindeki Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği


Project Title/Proje Başlığı
Kentleşmenin Kıyı Bölgesindeki Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-07-2020
Expected Completion/Beklenen Bitiş
31-12-2021
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
10000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2020IYTE0012