Bakır Terefitalat (Cu-TPA) Metal Organik Ağ Yapısının Sentezi ve Karakterizasyonu


Project Title/Proje Başlığı
Bakır Terefitalat (Cu-TPA) Metal Organik Ağ Yapısının Sentezi ve Karakterizasyonu
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
21-03-2014
Expected Completion/Beklenen Bitiş
20-03-2015
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
6.000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2014İYTE09