Pt ve Pt-Sn Katalizörlerinin Hazırlama Metodlarının ve Şartlarının Sitral Hidrojenasyonunda Aktivitelerinin ve Seçimliliklerinin İncelenmesi


Project Title/Proje Başlığı
Pt ve Pt-Sn Katalizörlerinin Hazırlama Metodlarının ve Şartlarının Sitral Hidrojenasyonunda Aktivitelerinin ve Seçimliliklerinin İncelenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-03-2010
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-03-2012
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
6.000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2010İYTE04