Canlı Hücrelerde Duyarga (Reseptör) Etkileşmelerinin Moleküler Nanoskopla İncelenmesi


Project Title/Proje Başlığı
Canlı Hücrelerde Duyarga (Reseptör) Etkileşmelerinin Moleküler Nanoskopla İncelenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-07-2006
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-07-2008
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
3.000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2006 İYTE 17