MikroRNAlar Tarafından Gen Ekspresyonunun Kontrolü


Project Title/Proje Başlığı
MikroRNAlar Tarafından Gen Ekspresyonunun Kontrolü
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-08-2005
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-08-2007
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
12.500
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2005 İYTE 29