Çevre Örneklerinde Nadir Toprak Elementlerinin Ön-deriştirlmesi ve Atomik Spektrometri ile Tayini


Project Title/Proje Başlığı
Çevre Örneklerinde Nadir Toprak Elementlerinin Ön-deriştirlmesi ve Atomik Spektrometri ile Tayini
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-04-2002
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-04-2004
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
7.450
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2002 İYTE 34