Değişik Karboksilli Asitlerin Alkollerle Esterleşme Proseslerinin Yerinde Çevirim içi (on-line) Yakın Infrared Spektroskopisi ve çok Değişkenli veri Analiz Yöntemleri Kullanılarak Gözlemlenmesi


Project Title/Proje Başlığı
Değişik Karboksilli Asitlerin Alkollerle Esterleşme Proseslerinin Yerinde Çevirim içi (on-line) Yakın Infrared Spektroskopisi ve çok Değişkenli veri Analiz Yöntemleri Kullanılarak Gözlemlenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-10-2002
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-10-2004
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
10.250
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2002 İYTE 23