Çevik Yazılım Ürün Hatları için Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi


Project Acronym/Proje Kısa Adı
ESG4ASPL
 
Project Title/Proje Başlığı
Çevik Yazılım Ürün Hatları için Olay Sıra Çizge Tabanlı Test Üretim Yöntemi Geliştirilmesi
Internal project ID/Kurum Proje No
TÜBİTAK ARDEB 117E884
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-06-2018
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-06-2020
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
195411
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
117E884
 
Keyword(s)
Yazılım ürün hattı
Çevik yaklaşım
Model tabanlı test üretimi
Otomatik test üretimi
Formel yöntemler
 
Abstract
Proje kapsamında, ilk olarak çevik yazılım ürün hatları için olay sıra çizgeleri özelleştirilerek genişletilecektir. Sonra bu genişletilmiş olay sıra çizgelerinden testleri üretecek yöntem geliştirilecektir. En sonunda da modelleme için kullanacak modelleme yazılımı ile bu modellerden otomatik test üretimini gerçekleştirecek test üretim yazılımı kodlanacaktır. Bu yazılımlar web üzerinde çalışacaktır. Ayrıca, çevik yöntemler ile geliştirilecek olan bir yazılım ürün hattı için olay sıra çizgeleri tabanlı test üretimi yöntemi kullanılarak bir doğrulama çalışması yapılacaktır.