Mısır Da Besinsel Açıdan Önemli Karakterler İçin Metabolik Analizler Ve Moleküler Islah


Project Title/Proje Başlığı
Mısır Da Besinsel Açıdan Önemli Karakterler İçin Metabolik Analizler Ve Moleküler Islah
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-05-2013
Expected Completion/Beklenen Bitiş
31-03-2015
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
TEYDEB-1505
 
Amount/Destek Miktarı
333998.6
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
5130005