Mevcut Mahalle Parklarının "İhtiyaca Dayalı Hakçalık" Açısından Değerlendirilmesi: İzmir'deki Mahalle Parklarını Kimler Neden Kullanıyor ve Kullan(a)mıyor?


Project Title/Proje Başlığı
Mevcut Mahalle Parklarının "İhtiyaca Dayalı Hakçalık" Açısından Değerlendirilmesi: İzmir'deki Mahalle Parklarını Kimler Neden Kullanıyor ve Kullan(a)mıyor?
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-06-2016
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-01-2019
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1001 - Araştırma
 
Amount/Destek Miktarı
276975
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
215K239