Güney Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Onosma Türlerinden Sitotoksik Bileşiklerin Elde Edilmesi, DNA Topoizomeraz Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


Project Title/Proje Başlığı
Güney Batı Anadolu'da Yayılış Gösteren Onosma Türlerinden Sitotoksik Bileşiklerin Elde Edilmesi, DNA Topoizomeraz Enzimleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Yürürlükte
Start date/Başlama Tarihi
15-04-2017
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-01-2020
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1001 - Araştırma
 
Amount/Destek Miktarı
585030
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
116Z463