Alkenil Oksiranların Organoborlar ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri: 4-Aril ya da 4-Alkenil Sübstitüye Allil Alkollerin Sentezinde Regio ve Stereo Seçimli Bir Yöntem


Project Title/Proje Başlığı
Alkenil Oksiranların Organoborlar ile Paladyum Katalizli Tepkimeleri: 4-Aril ya da 4-Alkenil Sübstitüye Allil Alkollerin Sentezinde Regio ve Stereo Seçimli Bir Yöntem
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-10-2014
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-10-2016
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1001 - Araştırma
 
Amount/Destek Miktarı
264465
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
114Z228