Mikroakışkan Çiplerin Online Analizi için Mikroşekillenmiş Si ATR-IR Geliştirilmesi


Project Title/Proje Başlığı
Mikroakışkan Çiplerin Online Analizi için Mikroşekillenmiş Si ATR-IR Geliştirilmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
16-12-2014
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-11-2016
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
BİDEB-2232
 
Amount/Destek Miktarı
29900
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
114C147