Alkenilboron Bileşiklerin Rodyum Katalizli C-H Aktivasyon/Karbonilasyon Prosesleri Ile İndenon Ve İndanon Yapılarının Sentezi


Project Title/Proje Başlığı
Alkenilboron Bileşiklerin Rodyum Katalizli C-H Aktivasyon/Karbonilasyon Prosesleri Ile İndenon Ve İndanon Yapılarının Sentezi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-01-2011
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-01-2012
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1002 - Hızlı Destek
 
Amount/Destek Miktarı
25000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
110T581