SAVM031


Project Title/Proje Başlığı
SAVM031
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-06-2008
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-06-2011
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1007 - Kamu
 
Amount/Destek Miktarı
209334
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
107A015