Browsing by Project

Showing results 376 to 475 of 1093 < previous   next >
Title
H2020 New Strategy for Re-Naturing Cities through Nature-Based Solutions (URBAN GreenUP)
H2020 OpenAIRE-Advance
Haber Zincirlerinde Tutarlılık Ve Güvenilirlik Değerlendirmesi
Hafif Çelik Konstriksiyon Sistemi ile Seri Üretilecek Geçici Konut
Hafif, Düşük Maliyetli Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretim Teknolojilerinin Yerleştirilmesi ve Savunma Sanayiine Yönelik Kompozit Zırh Malzemelerin Geliştirilmesi
Hafifsiklet Akan Şifre Algoritmaları Tasarım Ölçütleri ve Güvenlik Analizleri
Halkalı neodmiyum mıknatısla hücresel manyetik levitasyon tekniği geliştirilmesi ve uygulaması
Halkalı Neodmiyum Mıknatısla Hücresel Manyetik Levitasyon Tekniği Geliştirilmesi ve Uygulaması
Halkasal RNA Aşırı İfade Yapılarının Hazırlanması
Hall Duyargaları Dizisi Yardımıyla Yüksek Sıcaklık Üstün iletkenlerinde Süper akım Dağılımının Bulunması
Hareketli Kablosuz Ağlarda Öğrenme Tabanlı Ağ İletişimi
Hasta Başı Tanı Sistemleri İçin Mobil Potantiyostat Geliştirilmesi
Haşhaş Tohumlarında UV-LED Işınlama İşleminin Sterilizasyon Etkinliğinin Belirlenmesi
Hayali ve gerçek motor fonksiyonlarda beyin bölgeleri arasındaki uyumlu davranışı veri odaklı çözümleyen yeni bir beyin-bilgisayar arayüzü yaklaşımı
Hedefe Yönelik Kontrollü İlaç Salınımı İçin Boy ve Şekilleri Ayarlanmış Karbon/Silika Nano Tanelerin Sentezlenmesi
Helicobacter Pylori?Nin Eradikasyonunda Etkili Uçucu Yağlarin Ve/Veya Klaritromisinin Kitosan Bazli Mikrokürelerden Kontrollü Salimi
Heterojen Katalizörler Kullanılarak Aspir Yağından Etil Ester Biyodizel Üretimi
Heterojen Katalizörler Kullanılarak Etil Ester Üretimi
Hexosaminidase A Ve Sialidaz Enzim Eksikliği Bulunan Fare Beyinlerinin Immünohistokimyasal, Biyokimyasal Ve Moleküler Biyolojik Yöntemler Ile Analizi
Hibrit Fiberli Beton Panellerin Patlama Yükü Altında Yapısal Davranışları
Hibrit Fiberli Betonda Sinerji Etkisi
Hidrodinamik'te Doğrusal Olmayan Vorteks-Silindir Etkileşim Modelleri
Hidrofilik Kanser İlaçları İçeren Polimerik-İnorganik Komposit Yapıların Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
Hidrofobik İlaçların Hedefe Yönelik Taşınımı İçin Misel İçeren Kitosan Nano Kompositlerin Üretimi
Hidrofobik Yüzeye Sahip Silika Nanoparçacıklarının Elde Edilmesi ve Yapışkanlık Çalışmalarında Kullanılması
Hidrojen Depolama İçin İleri Kompozit Basınçlı Kapların Geliştirilmesi
Hidrojen Depolamaya Yönelik Kompozit Tank Malzemelerinin Performansının Mikroyapı Modifikasyonu ile İyileştirilmesi
Hidrojen Depolanması Ve Dağıtımı Amaçlı Yüksek Basınca Dayanıklı Hafif Kompozit Tank Malzemelerinin Ve Sistemlerinin Tasarlanması, Optimizasyonu Ve Prototip İmalatlarının Gerçekleştirilmesi
Hidrokarbonların Seçimli Oksidasyonu İçin Isıya Dayanıklı ve Yüksek Verimli Bir Biyokatalizör Elde Edilmesi
Hidroksiapatit Tozlarının, Yoğun ve Gözenekli HA Kompozit Malzemelerinin Hazırlanması ne Karakterizasyonu
Hidroksiapatit/Kitosan Kompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Hidrotermal Kürlemenin Çimento-Bazlı Malzemelerin Mekanik ve Mikroyapısal Özelliklerine Etkisi
Hierarchical Motif Vectors for Protein Alignment and Functional Classification (230903)
High Capacity Gas Diffusion Electrodes via iCVD for Metal-Air Batteries
High Precision Haptic Device Design (HIPHAD)
HIV Tanı Testi Geliştirmek Amacıyla HIV-1 Kapsit Proteini ve Tek Bölgeli Antikorun Üretimi
Homoallilik Alkollerin Enansiyoseçici Sentezleri
Homomorfik Kriptosistem Tabanlı Elektronik Seçim Sistem Çözümü
Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel'in Tetiklediği Apoptozisde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin Rolleri
Hsa-miR-425’ın Apoptotik Etkilerinin HeLa Hücrelerinde Araştırılması
Hurma Zeytinden İzole Edilen Küflerin Moleküler Tanımlanması ve Mikotoksin Profillerinin Belirlenmesi
Hurmada İnsan Rotavirüsü Tespiti
Hücre Biyolojisi Mekaniği için Yonga-üzeri-laboratuvar
Hücre Dışı Veziküllerin Saptanması
Hücre Farklılaşmasının Manyetik Levitasyon Yöntemi ile Tanımlanması
Hücre Yönlenmesi için Lazer Ablasyonu ile Cam Yüzey Üzerinde Mikro-Desenli Hidrojel Hazırlanması
Hızlı Şarj Durumunda Elektrikli Araçlardaki Pil Ömrünün Uzatılması Için Soğutma Tasarımlarının Araştırılması
IL-6’nın T-Hücre Sağkalımına Etkisi
In Vitro ve In Vivo Meme Kanseri Modellerinde Intronik Promotörlü Stabil Intronik Sekans Rna'Ların Genom Kapsamlı Araştırılması
Infiltrasyon Yöntemiyle Elde Edilmiş La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 - Ce0.9Gd0.1O2-d Kompozit KOYH Katodunun Elektrokimyasal Performansı Çalışması
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/283595
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/BIDEB/116C073
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/113E147
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/113E496
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/114E62
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/115E038
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/115E726
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/115E918
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/113Z155
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z177
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z318
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z777
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z874
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z940
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/115R301
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/116Z380
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/114F397
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/116F206
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/SBAG/215S862
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/110T782
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/112T507
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/112T946
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/113T025
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/114F341
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/212T201
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TEYDEP/1150065
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TOVAG/106O246
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TOVAG/213O126
Inkjet Yazıcı İle Yüksek Çıktılı Kombinasyonel Su Ayrıştırma Katalizörü Baskısında Kullanılmak Üzere Mürekkep Formülasyonunun Geliştirilmesi
Interactions of Breast Cancer Cells with Macrophages in Controlled 3D in vitro Microenvironments
Investigation of the effects of Thermal Stratification on Hydrodynamics of a Reservoir
IRF6'nın Meme Kanserinde Tümör Baskılayıcı Rolünün ve p63 Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Isochrysis Galbana Mikroalglerinin Çeşitli Koşullarda Büyümeleri ve Yağ Üretimlerinin İncelenmesi
Isopropanol-Bağımlı ve Alkali pH ile İndüklenen Tripsin Jeli Oluşumunun ve Bu Jelin Katı Yüzeyde Oluşturduğu İnce Tabakanın Yapısal, Fonksiyonel ve Reolojik Karakterizasyonu ile Biyoteknolojik Uygulamaları
Işık Geçirgenliği Düşük Sıvı Gıdalar İçin Sürekli Akış-UV Reaktör Dizaynı
Işıma Yapan Polimerik Lif Demetlerinin Elektrodokuma Metodu ile Eldesi ve Optik Özelliklerinin Tanımlanması
(iv) İnovatif Yöntemler ile Nano Liflerin Elektro-Spreyleme / Elektro-Spinning Gibi Teknikler ile Yüzeye Kaplanması Yöntemi ile Kompozit Birleşme Bölgesi Performansının Artırılması
İçme Sularındaki Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumunun Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
İki Boyutlu Elektronik Uygulamalar İçin Silisen Üretimi
İki Boyutlu Van Der Waals Manyetik Yapılarında Moire Yapıları ile Egziton Özelliklerinin Mühendisliği
İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin ve Sfingozin Kinaz İnhibitörünün Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerindeki İnsan Telomeraz Enzimi (hTERT) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin ve Sfingozin Kinaz İnhibitörünün Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerindeki İnsan Telomeraz Enzimi (hTERT) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
İkincil Gözeneklere Sahip Mikro/nano-poroz Sistemlerde Gaz Akışlarının Karakterize Edilmesi
İklime Duyarlı Konut Binalarında Gerçek Zamanlı Optimizasyon İçin Dijital İkiz Uygulamaları: Sıcak-Nemli İklimde Bir Vaka Çalışması
İlaç Keşfi İçin Yonga-Üzeri-Laboratuvar
İlaç Taşıma Uygulamalarında Salisilik Asit İçin Moleküler Baskılanmış Polimer Sentezi
İlaç Yüklü Katyonik Albumin Nanoparçacıklarının Sentezi, Karakterizasyonu ve İlaç Takibinin EPR Spektroskopisi ile Çalışılması
İlaç Yüklü Katyonik Albumin Nanoparçacıklarının Sentezi, Karakterizasyonu ve İlaç Takibinin EPR Spektroskopisi ile Çalışılması
İlaç Yüklü Nano-Taşıyıcı Sistem Olarak Metal-Organik Yapıların Sentezi ve Uygulamaları
İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi