Show simple item record

dc.contributor.authorDıraman, Harun
dc.contributor.authorÖztürk, Betül
dc.contributor.authorÖzdemir, Durmuş
dc.date.accessioned2021-02-12T18:47:06Z
dc.date.available2021-02-12T18:47:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1300-3070
dc.identifier.issn1309-6273
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRneE9EUTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9987
dc.description.abstractBu çalışmada, farklı yetiştirme yerlerinden sağlanan Gemlik zeytin çeşidine ait örnekleri (n=10) kromatografik ([GLC] Yağ Asidi [FA] ve [HPLC] Triaçil Gliserol [TAG] profilleri) ve spektroskopik (Excitation-Emission [EX-EM] şoresans Spektroskopisi) yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Tek (Gemlik) çeşitten üretilen natürel zeytinyağlarının sınışandırılması en yaygın kullanılan kemometrik yöntemler ile (Temel Bileşen Analizi, PCA ve Aşamalı Kümeleme Analizi, HCA) gerçekleştirilmiştir. Gemlik çeşidinden oluşan örnekler (n=10) yağ asidi ve TAG profili temelinde yetiştirme bölgelerine göre (Ege, Marmara ve Akdeniz olarak) başarı ile sınışanmıştır. Ayrıca Gemlik çeşidi örnekleri için benzer sınışandırmayı Excitation-Emission [EX-EM] şoresans spektroskopi sonuçları da göstermiştir. Buna ek olarak, spektroskopik yöntemlerin natürel zeytinyağların sınışandırılmasında ümitvar etkiler sergileyebileceği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractIn this study, the oil samples of Gemlik olive cultivar provided from different locations (n=10) were analysed by using chromatographic ([GLC] Fatty Acid [FA] and [HPLC] Triacyl Glycerol [TAG] profiles) and spectroscopic (Excitation-Emission [EX-EM] Fluorescence Spectroscopy) methods. The classification of monocultivar (Gemlik cv) olive oil samples were carried out by the most used chemometric (Principal Component Analysis, PCA and Hierarchical Cluster Analysis, HCA) techniques. The oils made of 10 monocultivar (Gemlik olive) samples were succesfully classified according to locations (as Marmara, Aegean and Mediterannean zones) based on FA and TAG profiles. Also, similar classification exhibited the results of Excitation-Emission [EX-EM] fluoresence spectroscopy for Gemlik olive cultivar. In additon, the spectroscopic methods could be exhibited promising effects for the correct classification of virgin olive oil was seen.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.titleBAZI KROMATOGRAFİK ve SPEKTROSKOPİK VERİLERİN KULLANIMI ile GEMLİK ÇEŞİDİNDEN ÜRETİLMİŞ NATÜREL ZEYTİNYAĞLARININ KEMOMETRİK SINIFLANDIRILMASIen_US
dc.title.alternativeCHEMOMETRIC CLASSIFICATION of VIRGIN OLIVE OILS PRODUCED from GEMLIK CULTIVAR by USING SOME CHOROMATOGRAPHIC and SPECTROSCOPIC DATAen_US
dc.typearticleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalGIDAen_US
dc.contributor.departmentIzmir Isntitute of Technologyen_US
dc.identifier.volume39en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage79en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record